Često postavljana pitanja

Intesa Mobi

Šta ako promenim telefon?

U slučaju promene mobilnog telefona koji koristite, na novom uređaju možete ponovo instalirati Intesa Mobi aplikaciju. Potrebno je da ste korisnik Intesa On-line servisa i da odaberete iz glavnog menija opciju Usluge/Intesa Mobi, na ovaj način možete jednostavno preuzeti nove parametre za aktivaciju. Reaktivaciju usluge takođe možete izvršiti u najbližoj ekspozituri Banca Intesa.

Šta ako promenim operatera ili broj mobilnog telefona?

Promena operatera mobilne telefonije ili pretplatničkog broja mobilnog telefona ne utiče na korišćenje usluge. Preporuka je da promenu broja mobilnog uređaja prijavite Banci u bilo kojoj ekspozituri kako biste bili u mogućnosti da nastavite korišćenje usluge SMS OTP (ukoliko ste prethodno registrovali ovo sredstvo autorizacije), kao i SMS bankarstva i kako biste nastavili da primate važna servisna obaveštenja koje vam šalje Banka putem SMS-a.

Šta ako blokiran nalog (pogrešan PIN)?

Nakon pet uzastopnih unosa pogrešnog PIN-a Intesa Mobi aplikacija na Vašem telefonu se automatski zaključava, čime se onemogućava njeno dalje korišćenje (onemogućeno korišćenje mToken i mBanking usluge) kako bi se sprečila neovlašćena upotreba od strane trećeg lica. U slučaju blokade PIN-a potrebno je da posetite najbližu ekspozituru Banca Intesa i zahtevate deblokadu usluge.

Izgubim telefon i želim da blokiram uslugu?

U slučaju gubitka mobilnog uređaja korisnik je u obavezi da se javi Banci i zatraži blokadu usluge. Uslugu možete blokirati sami, ukoliko ste korisnik Intesa On-line servisa. Potrebno je da u glavnom meniju Intesa On-line servisa odaberete opciju Usluge/Intesa Mobi i potom opciju Blokiraj. Blokadom usluge automatski se onemogućava izvršavanje Intesa Mobi aplikacije na izgubljenom/ukradenom mobilnom telefonu, pri čemu usluga neće biti deaktivirana. Blokadu usluge možete zatražiti u bilo kojoj ekspozituri u radno vreme Banke ili pozivom na telefone +381 11 30 10 160 i +381 11 30 10 180 u bilo koje doba dana.

Wave2Pay

Šta je Wave2Pay usluga?

Wave2Pay je usluga koja je u ponudi uz tekući račun, a koja omogućava obavljanje beskontaktnih transakcija korišćenjem virtualizovanih kartica upotrebom mobilnog telefona i to za plaćanje robe i usluga, kao i za pregled stanja i prometa po računu platnih kartica, uvid u obaveštenja o izvršenim transakcijama i izvršenje drugih usluga koje aplikacija omogućava.

Kako se ugovara Wave2Pay usluga?

Wave2Pay usluga može se ugovoriti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa ili je možete aktivirati bez odlaska u ekspozituru putem Intesa On-line servisa, ukoliko posedujete aktivna sredstva autentifikacije (SMS OTP ili mToken).

Šta je potrebno da bi se ugovorila Wave2Pay usluga?

Da biste koristili ovu uslugu, neophodno je:

 • da ste vlasnik po tekućem računu (osnovni račun; Intesa HIT tekući račun; Intesa Magnifica tekući račun)
 • da imate Visa Inspire i/ili Visa Electron karticu
 • da ugovorite uslugu i aktivirate aplikaciju
 • da imate registrovan broj telefona u banci

Koje virtualizovane kartice su podržane Wave2Pay uslugom?

 • Visa Inspire kartica tekućeg računa
 • Visa Electron kartica deviznog računa
 • Na koji mobilni telefon se može instalirati Wave2Pay aplikacija?

  Wave2Pay aplikacija može se instalirati isključivo na mobilne telefone sa Android operativnim sistemom. Mobilni telefon i njegov operativni sistem ne mogu biti ni na koji način neovlašćeno izmenjeni i/ili modifikovani ("root", "jailbreak" ili druge izmene sistema), jer u tim slučajevima nije moguće instalirati Wave2Pay aplikaciju na telefon.

  Beskontaktno plaćanje putem Wave2Pay mobilne aplikacije i virtualizovanih kartica dostupno je na mobilnim telefonima sa instaliranim Android operativnim sistemom KitKat 4.4. ili naprednijim, podrškom za Near Field Communication (NFC) tehnologiju, kao i funkcionalnošću Tap & Pay (Dotakni i plati).

  Na telefonima sa Android operativnim sistemima od 4.1 i/ili telefonima koji ne podržavaju NFC tehnologiju ili funkcionalnost Tap &Pay moguće je instalirati mobilnu aplikaciju Wave2Pay, ali u tom slučaju aplikacija omogućava samo uvid u stanja po računima platnih kartica, pregled transakcija izvršenih platnim karticama i obaveštenja po svakoj obavljenoj transakciji kako po virtualizovanoj kartici, tako i po „fizičkoj“ kartici.

  Da li je neophodan pristup internetu za korišćenje Wave2Pay mobilne aplikacije?

  Pristup Internetu preko mobilne mreže (Mobile Data) ili bežične Wi-Fi mreže neophodan je prilikom aktivacije Wave2Pay mobilne aplikacije, preuzimanja virtualizovanih kartica, preuzimanje platnih kredencijala, provere stanja i ažuriranja aplikacije. Ukoliko telefon nije povezan sa internetom, moguće je obaviti do 10 plaćanja u roku od 7 dana.

  Kako se aktivira Wave2Pay aplikacija?

  • 1. Aplikaciju možete besplatno preuzeti s Google Play Store-a. Međutim, samo preuzimanje aplikacije ne podrazumeva i aktivaciju, već je potrebno ugovoriti Wave2Pay uslugu u bilo kojoj ekspozituri Banca intesa ili putem Intesa On-line servisa.
  • 2. Nakon ugovaranja usluge u ekspozituri dobićete aktivacione parametre i SMS sa porukom dobrodošlice i linkom Google Play Store-a.
  • 3. Wave2Pay aplikaciju aktivirate unosom aktivacionog ključa i registrovanog broja telefona.
  • 4. Nakon unosa navedenih podataka, na registrovan broj mobilnog telefona dobićete SMS poruku sa aktivacionim kodom. Nakon učitavanja aktivacionog koda ili ručnog unosa iz SMS-a, potrebno je kreirati Wave2Pay PIN (mPIN) za Wave2Pay aplikaciju. Ovaj PIN treba da bude dužine 4 - 6 cifara.
  • 5. Prilikom aktivacije u aplikaciji se prikazuju virtualizovane kartice koje klijent koristi (Visa Inspire i Visa Electron). Tom prilikom za svaku karticu koja se nalazi u Wave2Pay aplikaciji automatski se preuzimaju i platni kredencijali sa kojima je moguće plaćati čak i ako telefon nije povezan sa internetom.

  Šta je aktivacioni ključ?

  Aktivacioni ključ je tajni podatak koji dobijate u ekspozituri ili putem Intesa On-line servisa nakon ugovaranja usluge. Aktivacioni ključ vam služi za aktivaciju aplikacije, za slučaj da ste obrisali aplikaciju sa mobilnog uređaja, promenili mobilni uređaj, blokirali aplikaciju sa više pogrešnih unosa mPIN-a, zatim u slučaju da ste zaboravili mPIN. Unosom aktivacionog ključa i registrovanog broja telefona moći ćete da aktivirate ili ponovo aktivirate Wave2Pay aplikaciju bez odlaska u ekspozituru.

  Šta je aktivacioni kod?

  Aktivacioni kod je parametar koji dobijate putem SMS-a. Aktivacioni kod važi 24 časa od trenutka kada primite SMS na broj svog mobilnog telefona. Ako je vaš aktivacioni kod istekao, neophodno je da ponovite postupak aktivacije usluge unosom aktivacionog ključa i registrovanog broja telefona. Aktivacioni kod nije moguće koristiti više puta.

  Šta je Wave2Pay mPIN?

  Wave2Pay mPIN je lični, tajni broj koji kreirate sami (dužine 4-6 cifara). Wave2Pay mPIN unosite tokom postupka aktivacije Wave2Pay mobilne aplikacije prvi put, za pristup određenim funkcionalnostima aplikacije, kao i za autorizaciju transakcija izvršenih virtualizovanim karticama.

  Za vašu sigurnost preporučujemo da budete obazrivi prilikom korišćenja Wave2Pay mPIN-a u javnom prostoru. Izbegavajte odabir očiglednih kombinacija za Wave2Pay mPIN, kao što je datum rođenja, lične telefonske brojeve, šifre za otključavanje telefona ili druge lako dostupne lične podatke. Ako ste zaboravili svoj Wave2Pay mPIN, možete ga resetovati kroz podešavanja Wave2Pay aplikacije. Detaljno uputstvo za promenu mPIN-a i zaboravljen mPIN nalazi se u korisničkom uputstvu Wave2Pay na sajtu banke www.bancaintesa.rs i www.with.bancaintesa.rs

  Takođe, kroz podešavanje aplikacije možete izabrati i tastaturu sa ispremeštanim brojevima koja vam pruža veću zaštitu mPIN-a, zato što će brojevi svaki put biti prikazani drugačijim redosledom.

  Šta je to virtualizovana kartica?

  Virtualizovana kartica je digitalni oblik vaše fizičke kartice. Virtualizovana kartica je funkcionalnost dostupna vlasniku i ovlašćenom licu Visa Inspire i/ili Visa Electron platne kartice. Virtualizovana kartica ima svoj jedinstveni virtuelni broj povezan sa vašom fizičkom karticom. Kreiranje i korišćenje virtualizovane kartice ne utiče na funkcionalnosti vaše fizičke kartice i možete da nastavite uobičajeno da je koristite.

  Da li je potrebno da prilikom plaćanja Wave2Pay aplikacijom i virtualizovanom karticom unesem PIN svoje fizičke kartice?

  Ne, prilikom plaćanja Wave2Pay aplikacijom unosite isključivo mPIN za Wave2Pay aplikaciju koji ste podesili prilikom aktivacije aplikacije.

  Ukoliko imam Visa Inspire i Visa Electron karticu, da li za plaćanja koristim isti mPIN?

  Da, za sva plaćanja putem Wave2Pay aplikacije koristite mPIN koji ste vi kreirali.

  Šta su to platni kredencijali?

  Sa svakom karticom moguće je izvršiti 10 plaćanja čak i ako telefon nije povezan sa internetom. Važnost preuzetih platnih kredencijala je 7 dana. Pre nego što se približite limitu od 10 transakcija ili periodu od 7 dana, aplikacija će vas obavestiti da je neophodno da obezbedite pristup internetu kako bi se platni kredencijali obnovili. Ceo proces obnavljanja platnih kredencijala obavlja se u pozadini, nije potrebna akcija korisnika, neophodno je obezbediti pristup Internetu putem mobilne ili Wi-fi mreže.

  Platni kredencijali važe 7 dana od poslednjeg povezivanja mobilnog aparata sa internetom. Platne kredencijale možete obnoviti i sami pre isteka definisanih limita osvežavanjem podataka u aplikaciji koja se nalaze u delu „podešavanje aplikacije“.

  Plaćanje Wave2Pay aplikacijom

  Kako se vrši plaćanje virtualizovanom karticom, to jest Wave2Pay aplikacijom?

  Za korišćenje Wave2Pay aplikacije potrebno je ugovoriti Wave2Pay uslugu u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa ili putem Intesa On-line servisa i aktivirati aplikaciju. Plaćanje možete pokrenuti na sledeće načine:

  Brzo plaćanje

  Brzo plaćanje podrazumeva da prilikom kupovine nije neophodno da na mobilnom telefonu pokrenete Wave2Pay aplikaciju, već je dovoljno da na mobilnom telefonu aktivirate ekran i prislonite telefon na predviđeno mesto za plaćanje.

  Plaćanje iz vidžeta

  Ukoliko ste u podešavanjima telefona aktivirali Wave2Pay vidžet, plaćanje možete pokrenuti i iz trake vidžita odabirom ikonice beskontaktnog plaćanja.

  Plaćanje iz aplikacije

 • na mobilnom telefonu pokrenite Wave2Pay aplikaciju
 • ukoliko imate više kartica, izaberete karticu sa kojom želite da izvršite plaćanje i na ekranu pokrenite opciju „Plati“.
 • Na koji god način inicirate plaćanje potražite oznaku beskontaktnog plaćanja koja se nalazi na vrhu ili sredini POS terminala ili na izdvojenim čitačima za beskontaktno plaćanje i prislonite poleđinu mobilnog telefona. Nakon toga ispratite uputstva sa ekrana svog mobilnog telefona i POS terminala. Nakon svake izvršene transakcije dobićete potvrdu – slip o izvršenoj transakciji.

  Plaćanje će biti izvršeno karticom koju ste ranije izabrali kao podrazumevanu. Na početnom ekranu Wave2Pay aplikacije možete izabrati ili promeniti karticu kojom želite da izvršite plaćanje.

  Koje su to vrednosti transakcija za koje nije obavezna verifiikacija mPIN-om?

 • Transakcije za koje nije neophodan unos mPIN-a zavise od tržišta i zemlje u kojoj se vrši plaćanje, regulisane su pravilima kartičarskih organizacija, a odnosi se na sva beskontaktna plaćanja (fizička kartica ili mobilno plaćanje) bez verifikovanja transakcije PIN-om. Trenutno iznos bez verifikacije PIN-om za Visa kartice može biti do 30 USD, a u našoj zemlji za plaćanje Visa karticama bez verifikacije PIN-om iznos je ograničen na POS terminalima do 3000 RSD, dok je na POS terminalima Banke 2000 RSD.
 • Kroz svoju Wave2Pay aplikaciju možete podesiti da se zahteva unos mPIN-a za sve transakcije bez obzira na iznos.
 • Da li mogu da odustanem od transakcije, tj. da li mogu da prekinem plaćanje putem Wave2Pay mobilne aplikacije?

  Ako transakcija plaćanja nije izvršena, a želite da odustanete, odaljite mobilni telefon od POS uređaja i na njemu pritisnite oznaku „X“ u gornjem desnom uglu. Pojaviće se poruka sa pitanjem: "Da li ste sigurni da želite da prekinete plaćanje?" i izbor odgovora: "NE/DA". Za zaustavljanje procesa plaćanja odaberite "DA". Ukoliko se transakcija plaćanja izvrši, zatražite storniranje transakcije na prodajnom mestu.

  Da li je plaćanje virtualizovanim karticama i Wave2Pay aplikacijom sigurno?

  Plaćanje virtualizovanim karticama potpuno je sigurno, zasnovano je na HCE (Host Card Emulation) tehnologiji koja trenutno predstavlja najsavremeniju tehnologiju na globalnom tržištu, a koja korisnicima omogućava brzo, efikasno i sigurno plaćanje putem mobilnog telefona.

  Gde je moguće plaćanje mobilnim telefonom koristeći Wave2Pay aplikaciju?

  Plaćanje je moguće na svim prodajnim mestima koja imaju POS terminal koji podržava beskontaktno plaćanje platnim karticama iz Visa programa.

  Mogu li da koristim Wave2Pay uslugu za beskontaktna mobilna plaćanja u inostranstvu?

  Da, Wave2Pay usluga se može koristiti i u inostranstvu, ukoliko prodajno mesto ima mogućnost prihvatanja beskontaktnog plaćanja za kartice iz Visa programa.

  Da li korišćenje Wave2Pay aplikacije zavisi od mobilnog operatera čije usluge koristim?

  Ne, korišćenje Wave2Pay aplikacije ne zavisi od mobilnog operatera. Mobilni operater mora samo da bude sa teritorije Srbije.

  Da li se plaća naknada za korišćenje Wave2Pay usluge?

  Korišćenje Wave2Pay usluge se ne naplaćuje.

  Da li je moguće koristiti Wave2Pay aplikaciju na dva mobilna telefona?

  Ne. Wave2Pay aplikaciju moguće je imati aktivnu samo na jednom mobilnom telefonu.

  Da li mogu da nastavim da koristim Wave2Pay uslugu ukoliko otkažem neku od postojećih platnih kartica Visa Inspire i/ili Visa Electron?

  Ukoliko otkažete neku od postojećih fizičkih kartica neće vam biti dostupna ni virtualizovana kartica. Takođe, Wave2Pay usluga će vam automatski biti otkazana ukoliko zatvorite tekući račun za koji je ova usluga vezana.

  Gde mogu da proverim transakcije izvršene virtualizovanim karticama?

  Transakcije izvršene virtualizovanim karticama možete proveriti u Wave2Pay mobilnoj aplikaciji kroz Pregled transakcija. Kroz mobilnu aplikaciju biće vam dostupne informacije o obavljenim transakcijama kako sa virtualizovanom tako i sa fizičkom karticom.

  Nakon što ugovorim Wave2Pay uslugu, koliko dugo traje aktivacija?

  Ukoliko ste klijent Banca Intesa i ukoliko imate otvoren tekući račun i Visa Inspire i/ili Visa Electron karticu, odmah nakon ugovaranja usluge i aktivacije aplikacije Wave2Pay usluga je spremna za korišćenje.

  Imam više platnih kartica kao osnovni i kao ovlašćeni korisnik. Da li će sve Visa Inspire i /ili Visa Electron biti dostupne u Wave2Pay aplikaciji?

  Da. Funkcionalnost je dostupna vlasnicima i ovlašćenim licima po tekućem računu sa Visa Inspire karticom kao i osnovnim i dodatnim korisnicima deviznog računa s Visa Electron karticom.

  Šta je potrebno da uradim ukoliko je moj mobilni telefon izgubljen ili ukraden?

  Dužni ste da bez odlaganja obavestite Banca Intesa o gubitku, krađi ili zloupotrebi aktivacionog ključa, aktivacionog koda, Wave2Pay mPIN-a i/ili mobilnog telefona s instaliranom Wave2Pay mobilnom aplikacijom:

  • prijavom u najbližoj ekspozituri Banca Intesa,
  • Uslugu možete blokirati sami, ukoliko ste korisnik Intesa On-line servisa. Potrebno je da u glavnom meniju Intesa On-line servisa odaberete Usluge/Wave2Pay i potom opciju Blokiraj.
  • pozivanjem kontakt-centra na broj telefona + 381 11 310 88 88, koji vam je za prijavu gubitka, odnosno krađe na raspolaganju 24/7.

   Šta ukoliko izgubim aktivacioni ključ?

   Aktivacioni ključ je strogo poverljiv podatak i predstavlja aktivacioni parametar. Neophodno je da isti strogo čuvate od pristupa drugih lica. Ukoliko ste izgubili aktivacioni ključ ili smatrate da je neko saznao podatke o vašem aktivacionom ključu neophodno je da odmah blokirate Wave2Pay uslugu u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa , ukoliko ste korisnik Intesa On-line servisa, izborom opcije Usluge/Wave2Pay i potom Blokiraj uslugu pozivom kontakt-centra na broj telefona + 381 11 310 88 88, koji vam je za slučaj blokade na raspolaganju 24/7. Novi aktivacioni ključ možete zahtevati u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa, ili putem Intesa On-line servisa, reaktivacijom usluge.

   Šta se događa ukoliko promenim mobilni telefon?

   Ukoliko promenite mobilni telefon, preporučujemo da izbrišete Wave2Pay mobilnu aplikaciju sa starog mobilnog telefona, a zatim pomoću aktivacionog ključa ponovite proces aktivacije Wave2Pay mobilne aplikacije na novom mobilnom aparatu. Uslugu na drugom mobilnom telefonu možete aktivirati i ukoliko ste korisnik Intesa On-line servisa. Potrebno je da u glavnom meniju Intesa On-line odaberete Usluge/Wave2Pay i potom opciju Aktiviraj.

   Šta se događa ukoliko promenim broj mobilnog telefona?

   Ukoliko promenite broj mobilnog telefona, potrebno je da promenu prijavite u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa. Nakon čega će vam biti izdat novi aktivacioni ključ koji takođe možete preuzeti putem Intesa On-line servisa.

   Šta se događa ukoliko promenim mobilnog operatera?

   Ukoliko promenite mobilnog operatera i ne promenite broj mobilnog telefona, Wave2Pay mobilna aplikacija će nastaviti neometano da funkcioniše. Ako promenite i broj mobilnog telefona, potrebno je da promenu prijavite u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa.

   Ukoliko obrišem Wave2Pay aplikaciju s mobilnog telefona, da li treba da obavestim Banku?

   Ako ste obrisali Wave2Pay aplikaciju, možete je ponovno instalirati ukoliko imate aktivacioni ključ i ponoviti postupak aktivacije. U tom slučaju nije neophodno da se obraćate Banci. Ukoliko nemate aktivacioni ključ, neophodno je da zahtevate reizdavanje aktivacionih parametara u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa ili logovanjem na Intesa On-line servis, izborom opcije u glavnom meniju Usluge/Wave2Pay i potom opcije Aktivacija.

   Da li je moguće imati samo virtualizovanu Visa Inspire i/ili Visa Electron karticu?

   Uslov za izdavanje virtualizovane Visa Inspire i/ili Visa Electron kartice je da imate i fizičku platnu karticu.

   Ukoliko blokiram fizičku karticu, da li mogu da koristim virtualizovanu karticu?

   Ne, nakon blokade fizičke kartice automatski se uklanja i virtualizovana kartica iz Wave2Pay aplikacije. Čim podnesete zahtev za zamenu blokirane fizičke kartice i nova kartica uđe u proces izrade (potrebno je 3-5 dana), u Wave2Pay aplikaciji će se automatski pojaviti i nova virtualizovana kartica nakon što osvežite podatke o aplikaciji kroz podešavanja aplikacije.

   Koji je rok važnosti virtualizovane kartice?

   Važnost virtualizovane kartice usklađena je sa datumom važnosti vaše fizičke kartice. Po isteku važenja fizičke kartice, neophodno je da sinhronizujete Wave2Pay aplikaciju. Za sinhronizaciju je neophodno da budete povezani sa internetom (mobilna veza ili Wi-Fi) i da osvežite podatke o aplikaciji kroz podešavanja aplikacije.